Monday, March 5

پشت بام


1-مامانم چند روز پیش چند تا عکس برایم فرستاده بود. عکس هایی از اهالی شهر قدس در حال زیارت شمایل ناودان ساخته قمر بنی هاشم.

2- سه بار مترو عوض کردیم و کلی پیاده راه رفتیم تا به کلیسای نوتردام رسیدیم، وارد کلیسا که شدیم همه جا تاریک بود و صدایی ضبط شده از بلندگو ها پخش می شد. دلفین خیلی تعجب کرده بود و سر در نمی آورد. کمی جلوتر پرده بزرگی بین ستون های کلیسا آویزان کرده بودند برای نمایش بخش هایی از تاریخ مسیحیت. فضا برای دلفین خیلی سنگین شده بود و بعد از آنهمه راه که برای دیدن اینجا آمده بودیم نتوانست بیشتر از سه چهار دقیقه داخل کلیسا تاب بیاورد.
بیرون کلیسا درخت کاج بزرگی را تزیین کرده بودند، خواستم باهاش عکس بگیرم از دلفین پرسیدم کریسمس ها درخت کاج تزیین می کنند. گفت نه ما خانواده مذهبی ای نیستیم. هیچ فکر نمی کردم کسی چنین قضاوتی درمورد مراسم شاد و رنگارنگ سال نو میلادی داشته باشد.

3- چرا آدمها نمی توانند وسط پشت بام راه بروند؟

No comments: