Sunday, February 25

انرژی

احتمالامیتوانید حدس بزنید که اینجا چه قدر انواع روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی جدی و کارآمداند.
اما این یکی که دیروز وحید کشف اش کرد واقعا جالب است: وقتی پنجره اتاق را باز می کنیم کلید مینیاتوری مربوط به رادیاتورها قطع می شود و رادیاتورهای برقی کل خانه خاموش می شوند.

1 comment:

صادقانه said...

تهران امشب سرد شده. مامانم بخاري رو زياد مي‌كنه من پنجره رو باز مي‌كنم، من پنجره رو باز مي‌كنم مامانم بخاري رو زياد مي‌كنه!